Hotline: (08) 38 109 119 - Email: info@vietsolution.net

Domain & Hosting

Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Tháng
53.000đ
72.700đ
116.000đ
159.000đ
318.000đ
451.500đ
Dung lượng 750 MB 1.2GB 2GB 3GB 5GB 7GB
Băng thông 30GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub-domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
My SQL 1 3 5 7 9 15
Add-on Domain 0 0 1 2 3 5
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited